Regulamin

 • Flagi obowiązujące na torze
  Pozostało jedno okrążenie do przejechania
  Zatrzymaj się
  Niebezpieczeństwo na torze – zwolnij i zachowaj ostrożność
  Zdjedź na bok, zwolnij i przepuść szybszego zawodnika
  Dyskwalifikacja zawodnika
  • Uczestnik przejazdu zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących na torze oraz wskazówek udzielanych przez obsługę flagami.
  • Nieprzestrzeganie poniższych zasad grozi dyskwalifikacją i usunięciem uczestnika z toru przed końcem regulaminowego czasu bez zwrotu pieniędzy.
  • Każdy uczestnik musi ubrać kask.
  • Długie włosy należy schować pod ubraniem lub kaskiem oraz ściągnąć luźne części garderoby, które mogą zostać wciągnięte w ruchome części gokarta.
  • Pierwsze okrążenia zaleca się przejechać powoli w celu wyczucia gokarta oraz poznania konfiguracji toru.
  • Nie wolno używać gazu oraz hamulca jednocześnie.
  • W przypadku zatrzymania się na torze po uderzeniu w bandę lub innej sytuacji uniemożliwiającej dalszą jazdę pod żadnym pozorem nie wolno wysiadać z gokarta lub wystawiać rąk oraz nóg poza jego obręb. Należy zaczekać na pomoc obsługi.
  • Na torze obowiązuje kategoryczny zakaz zderzania się z innymi uczestnikami
  • Po zakończeniu rundy wysiadać z gokartów można dopiero po zatrzymaniu się wszystkich uczestników.
  • Podczas wysiadania należy uważać na gorące elementy silnika.